ИНС ЕКСПО & ФОРУМ

Специализирано изложение за застраховки, осигуряване и инвестиции

 

 ИНС ЕКСПО & ФОРУМ е мащабна проява с международен характер в областта на застраховането и небанковите финансови услуги, която се провежда в партньорство с Асоциацията на българските застрахователи и Националното сдружение на общините в Република България. В рамките на изложението, на което се представят водещите застрахователни компании и брокери, се провежда Дискусионен форум по актуални теми, свързани със застраховането, с участието на Министерство на финансите, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, Министерство на земеделието, Комисията по финансов надзор и др.

Актуална информация за ежегодните издания на INS expo & forum потърсете в секция „Новини", „Панаирна програма", чрез обратната форма за контакти, телефон или факс.

 

ПАНАИРНА ПРОГРАМА