Изложения

Български Бизнес Форум организира над 60 специализирани изложения и многобраншови търговски панаири годишно, както и участия на български фирми на изложения в чужбина. Компанията работи и като професионален организатор и подизпълнител на изложения, инициирани от банки, големи международни корпорации и нестопански организации в рамките на техни рекламни кампании или като отделни събития.

В изложбената програма на Български Бизнес Форум са включени прояви, представящи ключови отрасли на българската икономика - лека промишленост, строителство, туризъм, финансов сектор и услуги. Провежданите в трансграничните региони междурегионални изложби и бизнес срещи дават възможност за трайно развитие на бизнес партньорства и двустранно сътрудничество. Голяма част от изложенията се свързват с празници на градовете и традиционни местни панаири, водещи началото си от столетия - Видински панаир, Благоевградски панаир, Ловешки панаир и др. Те се посещават както от местни фирми, организации и граждани, така и от бизнес делегации от побратимени чуждестранни градове.

Търсейки атрактивни и съвременни форми за реклама и създаване на обществен интерес, в рамките на изложенията Български Бизнес Форум организира съпътстващи мероприятия с бизнес и развлекателен характер. Семинари, инвестиционни форуми, обществени дискусии и фирмени презентации са основната част от програмата на изложенията. Най-новата бизнес услуга - контактна борса за обмен на търговски оферти също се налага като полезна форма за информация и контакти. Развлекателен и атрактивен характер изложенията придобиват от организираните концерти на самодейни и професионални състави и групи, ревюта, коктейли, детски програми и специални томболи с много награди в рамките на всяко провеждано изложение.

Програма на изложенията, организирани от ББФ

Заявка on-line - необходима е регистрация

 

БЪЛГАРСКИ ПАНАИР НА МОДАТА

ИНС ЕКСПО & ФОРУМ

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА МОДАТА

СТРОИТЕЛЕН ПАНАИР

 

ВИДИН ЕКСПО
Национално търговско изложение

Многобраншово търговско изложение, представящо водещите отрасли в националната и местна икономика, с активното участие на фирми и организации от транграничните региони в Румъния и Сърбия. Двете ежегодни издания на проявата са свързани с вековната традиция за провеждане на местен панаир, която е възродена в партньорство с Община Видин.

 

БЛАГОЕВГРАДСКИ ПАНАИР
Национално търговско изложение

Една от първие прояви, организирани от Български Бизнес Форум, с вече десетгодишна история. Многобраншово търговско изложение, с активно участие на фирми и организации от транграничните региони в Македония, Гърция и Сърбия.

 

ЛОВЕЧ ЕКСПО
Национално търговско изложение

Многобраншово търговско изложение, с активно участие на местни фирми, представящи националната и регионална икономика. Провежда се ежегодно в рамките на Празника на гр. Ловеч в партньорство с Община Ловеч.

 

 


 

ПАНАИРНА ПРОГРАМА